Inloggen | Registreren   Taal: Nederlands (actief) Language: English Sprache: Deutsch

Deelnamereglement

1. Algemeen

1.1 Leeftijd

De minimum leeftijd om airsoft te mogen beoefenen is door de wetgever gesteld op 18 jaar. Spelers onder de 18 spelen met wapens die een lagere mondingenergie hebben confrom de vigerende speelgoedrichtlijn. Dit zijn in de zin van de wet geen airsoft wapens en zijn voor spelers onder de 18 wel toegestaan. Personen onder de 18 kunnen alleen bij ons terecht voor groepsfeestjes.

1.2 Vergunning airsoftwapens

Het bezit van airsoftwapens is volgens de WWM verboden in Nederland, een uitzondering wordt gemaakt voor leden van de NABV. Mocht je met een eigen airsoft wapen verschijnen bij Area 077 zonder dat je kunt aantonen dat je lid bent van de NABV of niet beschikt over een excemption uitgegeven door de NABV dan is het niet toegestaan met je eigen wapens deel te nemen aan het evenement.

1.3 Roken, Drank en Drugs

Roken is alleen toegestaan op het terras. Drank en drugs zijn op de gehele locatie niet toegestaan. Kom je onder invloed van drank of drugs aan dan wordt je niet toegelaten op het evenement. 

1.4 Geweld

Fysiek geweld wordt bij Area 077 niet getolereerd. Personen die zich hier schuldig aan maken worden van het evenement verwijderd. Tevens wordt een melding gemaakt naar de NABV. Bij onenigheid los je dat op een volwassen manier samen op en kom je er niet uit dan kan er een marshall bemiddelen.

1.5 Waardevolle spullen

Voor het opbergen van je waardevolle spullen kun je gratis gebruik maken van de lockers in de entree. De sleutel kun je gedurende het evenement bij je houden. Zijn je waardevolle spullen te groot voor de lockers, laat ze dan beter in de auto liggen.

1.6 Aankomst / Inchecken

Zorg dat je op tijd bent. Een uur voor aanvang van open evenementen is de deur al open en kun je naar binnen. Je dient je hier  te legitimeren. Heb je een airsoftwapen bij je dan wordt tevens gevraagd naar je geldige NABV- pas. Je airsoft wapen dien je in een tas of koffer te vervoeren van je auto naar de safe-zone. Pas hier is het toegestaan je airsoftwapen uit de tas of koffer te halen. Vervoer je je airsoftwapen niet op de juiste wijze dan wordt je geweigerd op het evenement en wordt dit gerapporteerd bij de NABV. Tijdens het spel gaat de deur op slot. Ben je te laat dan kun je je melden bij de intercom op de houten poort bij de ingang van de parkeerplaats.

2. Reglement verblijfsplaatsen

Area 077 onderscheidt een aantal plaatsen en niet op alle plaatsen gelden dezelfde gedragsregels en regels m.b.t. wapens en kleding.

2.1 Parkeerplaats 

Area 077 beschikt over een eigen parkeerplaats met cameratoezicht, waar je gratis de auto kunt parkeren gedurende een evenement. Er zijn geen afzonderlijke parkeervakken aangegeven, maar het dringende verzoek is om je auto zo economisch mogelijk te parkeren, zodat er zoveel mogelijk mensen van deze voorziening gebruik kunnen maken. Op de parkeerplaats wordt stapvoets worden gereden. Airsoftwapens zijn op de parkeerplaats niet toegestaan, behoudens het vervoer in een afgesloten tas of koffer van en naar de auto.

2.2 Terras

Het terras grenst aan de parkeerplaats en is zichtbaar van de openbare weg. Het is hier wel toegestaan om in je airsoft outfit te zitten. Airsoftwapens zijn op het terras niet toegestaan. Roken op het terras is toegestaan, maar houdt hierbij rekening met niet-rokers. Het terras kan alleen gebruikt worden tijdens de pauze. Tijdens het spelen is de deur op slot.

2.3 Entree

Bij het betreden van Area 077 komt je in de entree. Hier is de incheckbalie, waar je dient in the checken.  Er zijn lockers voor je waardevolle spullen. Airsoftwapens zijn hier tijdens het evenement niet toegestaan.

2.4 Safe-zone

Na het inchecken aan de balie mag je de safe zone betreden. Bij aanvang van een open evenement is hier gratis koffie en thee beschikbaar. In de safe-zone kun je gebruik maken van de hiervoor bestemde tafels om jezelf en je uitrusting in orde te maken voor het evenement. Het is hier niet toegestaan om een magazijn en/of BB’s in je airsoftwapen te hebben en indien je wapen over een veiligheidspal beschikt staat deze op SAFE. Heeft je airsoftwapen geen safety, dan zorg je dat er een socket over de loopmonding is geplaatst. Het is niet toegestaan je wapen droog af te vuren. (zonder BB’s) Het is niet toegestaan je wapen op andere personen te richten. Het is niet toegestaan de deuren naar het aangrenzende speelveld te openen.

Overtreed je de veiligheidsregels dan riskeer je te worden verwijderd van het evenement. Dit naar oordeel van de Marshall.

2.4.1 Bar

In de safe-zone is tevens een bar waar versnaperingen, broodjes en drankjes kunnen worden gekocht. Het is niet toegestaan zelf artikelen te pakken of achter de bar te komen. Als er gespeeld wordt is de bar doorgaans gesloten. Wil je iets hebben en is de bar onbemand, roep er even een marshall bij. Er wordt geen alcohol geschonken.

2.4.2 Toilet

In de safe-zone is tevens de toegangsdeur naar het toiletgedeelte. Hier bevindt zich ook een douche, maar deze is slechts voor noodgevallen met alleen koud water. Het is niet toegestaan te roken in de toiletruimte. Het is niet toegestaan de hier aanwezige deur naar het privé gedeelte te openen.

2.4.3 Shop

In de safe-zone is tevens een vitrine shop met airsoft replica’s, luchtdrukwapens en andere aan de airsoftsport gerelateerde producten. BB’s, CO2 patronen en andere verbruiksartikelen kunnen bij de bar worden gekocht.

2.5 Speelveld (battle zone)

Grenzend aan de safe-zone is het speelveld. De ramen die zicht geven op het speelveld zijn van veiligheidsglas en bestand tegen BB’s.

Wat mag niet op het speelveld:

 • Full face mask/ veiligheidsbril af doen (ook niet om schoon te maken)
 • Roken, drinken en eten (een veldfles met water is hierop een uitzondering)
 • Automatisch vuren (uitgezonderd kids guns < 0,08 joule)
 • Objecten verplaatsen
 • Klimmen over wanden
 • Klimmen op daken en/of containers
 • Schieten op personen die “af” zijn
 • Schieten op marshalls
 • Blind schieten (schieten zonder dat je het doel ziet)
 • Over de hoge afscheidingswanden in de CQB ruimte schieten
 • Onder de smalle randen van de afscheidingen op voeten schieten
 • Rennen naar de respawn als je “af” bent
 • Gebruik maken van de freewalk (afgezette pad aan de voorzijde) als je deelneemt aan het spel.
 • Schieten op personen die op de freewalk lopen
 • Doelbewust op camera’s, lampen of andere kwetsbare zaken schieten
 • Over de buitenste afscheidingen van het speelveld schieten
 • De grote schuifdeuren aan de achterzijde van de indoor openen of sluiten.
 • BB’s van de grond hergebruiken (deze zijn doorgaans niet meer rond en beschadigen het wapen)

Wat moet op het speelveld;

 • Full face mask / veiligheidsbril dragen
 • Aanwijzingen van de marshalls opvolgen
 • Eerlijk en sportief spelen
 • Je HIT nemen als je geraakt bent
 • Luid en duidelijk melden aan de marshall als je getuige bent of betrokken bent bij een ongeval met letsel. (je roept DANGER DANGER DANGER, waarop de marshall het spel stillegt)
 • Luid en duidelijk melden als je zelf of iemand anders zijn gezichtbescherming verliest, of beschadigd. (je roept BLIND MAN, waarop de marshall het spel stillegt)
 • Je houden aan je missie of spelvariant

2.5.1 Betreden speelveld

Het speelveld mag alleen worden betreden met een goedgekeurde veiligheids bril, welke de totale verblijfstijd op het speelveld moet worden gedragen. Bij het betreden van het speelveld staat je wapen op safe en is er geen magazijn geplaatst. De loop van je wapen is altijd naar een veilige richting. (daar waar geen andere personen aanwezig zijn)

2.5.2 Respawn

Als je geraakt wordt in het speelveld  roep je HIT en steekt je een hand op en loopt (niet rennen) met een hand omhoog naar de respawn. Vanaf hier kun je opnieuw deelnemen aan het spel. De wijze waarop dit gebeurd hangt af van de spelvariant die gespeeld wordt. 

2.5.3 Freewalk

Aan de voorzijde van het indoor speelveld is een freewalk afgezet met een oranje koord. Schieten op spelers in het veld is vanaf de freewalk niet toegestaan, je neemt immers geen deel aan het spel. 

2.5.4 Verlaten speelveld

Bij het kort verlaten van het speelveld tijdens het spel, laat je het best je wapen(s) achter onder het toezicht van de marshall in de respawn. Bij het verlaten van het speelveld aan het einde van het spel, verwijder je het magazijn en schiet je wapen leeg in de hiervoor bestemde unload ton. Vervolgens zet je het wapen op safe en kun je het speelveld verlaten.

3. Reglement organisatie

3.1 Marshalls

Marshalls vormen de spil in de organisatie, zij vormen het aanspreekpunt voor alles. Er zijn altijd minimaal 2 marshalls aanwezig. Tijdens het spel is er doorgaans 1 marshall in de respawn, tevens de ingang van het speelveld. Ook is er altijd minimaal 1 marshall aanwezig op het veld. Aanwijzingen van de marshalls dienen ten alle tijden nauwgezet te worden op gevolgd. Marshalls kunnen een time out opleggen bij onsportief spel of overtreding van het reglement. 

3.2 Veiligheidsbriefing 

Bij de start van een evenement wordt door een marshall een veiligheidbriefing gegeven. Iedere deelnemer dient hierbij verplicht aanwezig te zijn. Ben je te laat en mis je de briefing, dan dien je te wachten tot de eerst volgende refill pauze en er een marshall vrij is voor een extra briefing. Zonder briefing kun je niet deelnemen aan het spel. Veiligheid is onze grootste prioriteit.

3.3 Toezicht tijdens het spel

Tijdens het spel is er een minimaal een mobiele marshall in het speelveld en doorgaans een stationaire marshall in de respawn, die hier het spelverloop op de camerabeelden volgt. De marshalls communiceren met elkaar middels een portofoon en worden er ongeregeldheden op de camera beelden waargenomen, dan zal een mobiele marshall hierop ingrijpen. Marshalls zijn duidelijk herkenbaar aan de rode vesten. Bij grotere groepen of vermeend onsportief spel, wordt er soms voor gekozen om een of meerdere “in-game” marshalls aan te wijzen. Dit zijn normale spelers die niet herkenbaar zijn. Zij vormen extra ogen voor de marshalls. Zodat we cheaters er snel uit kunnen pikken en gepaste maatregelen kunnen nemen. Het is niet toegestaan op marshalls te schieten. Een verdwaalde BB kan er altijd zijn, maar schiet je doelbewust op een marshall, dan volgt een time-out en bij herhaald schieten op marshalls kan dit zelfs verwijdering van het evenement betekenen.

3.4 Signalen tijdens het spel

Het spel wordt gestart door een marshall middels een enkel lang fluitsignaal. Het spel wordt beëindigd door een marshall middels drie lange fluitsignalen. Ben je tijdens het spel getuige of betrokken bij een ongeluk met letsel dan roep je luid DANGER DANGER DANGER en zal de marshall het spel stilleggen middels elkaar snel opvolgende korte fluitsignalen. Alle spelers staken het vuren zetten hun wapen op safe en blijven daar waar ze op dat moment zijn. Het kan zijn dat dit fluitsignaal meerdere malen wordt herhaald om er zeker van te zijn dat iedereen dit heeft gehoord. Is het letsel van dien aard dat het slachtoffer het speelveld op eigen kracht kan verlaten, dan zal de marshall het spel hervatten met een enkel lang fluitsignaal. Kan het slachtoffer het speelveld niet op eigen kracht verlaten dan wordt het spel beëindigd middels drie lange fluitsignalen en verlaat iedereen op normale wijze het speelveld. Verlies je tijdens het spel je gelaatsbescherming of zie je dat een ander persoon zonder gelaatsbescherming op het speelveld aanwezig is dan roep je luid BLIND MAN en zal de marshall het spel stilleggen middels elkaar snel opvolgende korte fluitsignalen. Alle spelers staken het vuren zetten hun wapen op safe en blijven daar waar ze op dat moment zijn. Het kan zijn dat dit fluitsignaal meerdere malen wordt herhaald om er zeker van te zijn dat iedereen dit heeft gehoord. De blind man wordt door de marshall of een andere speler begeleid naar de respawn, waarna het spel wordt hervat middels een lang fluitsignaal.

3.5 Hit

Wordt je geraakt door een BB tijdens het spel, dan is dit een hit. Hierbij maakt het niet uit of de BB door een vriend of vijand wordt afgeschoten. Wordt alleen je wapen geraakt, dan telt dit ook als hit. Wordt je geraakt, dan roep je luid en duidelijk HIT, je steek je een arm omhoog en loopt rustig (niet rennen) met opgeheven hand naar de respawn. Het is niet toegestaan op personen, die correct aangeven geraakt te zijn en naar de respawn lopen,  te schieten. Wordt je betrapt op dit onsportieve gedrag dan volgt een time out. De basis van airsoft is fair play. Dat betekend dat je ook je hit neemt als je twijfelt of je bent geraakt. Een marshall je een hit aanzeggen als hij constateerd dat je bent geraakt, maar ook als maatregel om discussies in het veld te voorkomen. Onsportief gedrag heeft altijd een time-out tot gevolg.

3.6 Tactische informatie 

Vanaf het moment dat je geraakt bent, lig je uit het spel en mag je geen tactische informatie meer doorgeven aan je team (dead men don’t speak) Bij overtreding van dit verbod, volgt een time-out.

3.7 Time out

Bij onsportief spel of lichte overtredingen van het reglement kan de marshall een time out opleggen. 

3.8 EHBO

Airsoft is een actieve en intensieve sport, waarbij wordt gerend, gesprongen, gekropen etc. Onvermijdelijk dus ook dat er wordt gevallen, gestruikeld en weer opgestaan. Hierdoor is het niet uitgesloten dat er letsel ontstaat. Minimaal 1 marshalls is in het bezit van een EHBO diploma. Heeft u een aandoening waar we rekening mee moeten houden, dan horen we dit natuurlijk graag voorafgaand aan het spel.

4. Reglement wapens

4.1 Huurkit

Bij area 077 is het mogelijk om te spelen met een huurkit. 

4.1.1 Uitgifte huurkit

Als de groep huurders compleet is verzamelen zij zich op aanwijzing van de marshall bij de wapenkamer. Hier wordt de uitrusting verstrekt. De uitrusting stukken zijn voorzien van een uniek nummer en worden uitgegeven op persoon. Tijdens het hele evenement behandel je deze uitrusting met de grootst mogelijke zorg. Schade aan uitrusting die te wijten zijn aan opzet of verwijtbare onzorgvuldigheid zul je zelf moeten betalen.

4.1.2 Wapeninstructie Huurwapens

Na het uitreiken van de wapens geeft de Marshall instructie over de werking van het wapen en het veilig handelen met het wapen. De huurwapens dienen tijdens het gehele evenement op het speelveld te blijven. Bij het verlaten van het speelveld, plaats je je wapen in het wapenrek bij de respawn.

4.1.3 Leeg magazijn

Tijdens het spel komt er een moment waarop je magazijn leeg is. Je kunt extra magazijn vullingen bijkopen of een hele fles BB's en je magazijnen zelf bijvullen.

4.2 Eigen wapens (NABV leden)

4.2.1. Controle airsoft wapens

Voorafgaand aan het spel moet je wapen worden gecontroleerd op de maximale mondigs energie die voor area 077 is vastgesteld op 1,2 Joule voor alle wapens. BB’s van 0.30 gram voor de test worden verstrekt door Area 077. Je wapen wordt goedgekeurd als er minimaal 3 achtereen volgende schoten door de chronometer worden afgeschoten die onder de norm van 1,2 joule blijven. Hierop brengt de marshall een goedkeuringskenmerk aan op je wapen. Tijdens het spel kan nogmaals worden gevraagd de mondings energie te testen.

LET OP!!!
Blijkt bij controle in het veld dat de energie afgifte op welke wijze dan ook tijdens het spel is verhoogt, dan is het game over en kun je vertrekken. Tevens wordt dit gerapporteerd aan de NABV. Je bent verplicht aan deze controle mee te werken.

4.3 HPA (High Pressure Air)

Wapens waarvan de FPS is af te stellen , dienen een mogelijkheid te hebben om deze verstelmogelijkheid af te zekeren. Is dit niet mogelijk dan wordt het wapen niet toegelaten.

4.4 Lasers 

Enkel lasers die goedgekeurd zijn door de NABV zijn toegestaan als richt hulp middel. Wij behouden ons het recht om lasers te weigeren indien dit onvoldoende kan worden aangetoond.

4.5 BB’s

Bij Area 077 mag alleen worden gespeeld met biologisch afbreekbare BB’s met een maximaal gewicht van 0,30 gram. 

5. Reglement vriendenpas

5.1 Vriendenpas

Het is mogelijk om vriend te worden van Area 077, middels de aanschaf van een vriendenpas. Dit is geen fysieke pas, maar een registratie in het boekingsysteem, waarmee je gratis kan deelnemen aan de friendly fire events. 

5.2 Friendly Fire Events

De insteek van deze events is om airsofters de gelegenheid te geven in teamverband of individueel te oefenen en trainen. Wees je ervan bewust dat deze events tevens inloopmomenten zijn voor belangstellenden. Je bent dus het visitekaartje voor de sport.

5.3 Boeken Friendly Fire Events

Het aantal beschikbare plekken per event is gelimiteerd en om iedereen in de gelegenheid te stellen om deze avonden te bezoeken is het slechts mogelijk om 1 boeking tegelijkertijd te doen. Pas na afloop van het deelgenomen friendly fire event kun je een nieuwe boeking doen voor een volgend friendly fire event.

5.4 Vriendenpas royement

Vriendenpashouders die zich na herhaalde waarschuwingen blijven misdragen en/of zich niet aan het reglement worden geroyeerd. Dit betekend concreet dat de vriendenpas ongeldig wordt gemaakt en ze niet meer welkom zijn op de locatie.

AREA 077

Airsoft locatie

Baarlosestraat 325
5925 PM Venlo

Volg ons op Facebook Volg ons op Instagram Contact via Whatsapp