Inloggen | Registreren   Taal: Nederlands (actief) Language: English Sprache: Deutsch

Privacy verklaring Area 077

(Versie 8 mei 2019)

Area 077, gevestigd aan Baarlosestraat 325 5926PM Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Area 077 verwerkt en bewaart persoonsgegevens van deelnemers aan onze evenementen.

Gegevens deelnemers

Area 077 verwerkt de volgende persoongegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • ID nummer
 • NABV lidmaatschapnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doel

Area 077 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie van boekingen
 • Afhandeling van betalingen
 • Controleren van de leeftijd
 • Identificatie
 • Controle op rechtmatigheid tot voorhanden hebben airsoft replica
 • Het informeren over boekingen en/of wijzigingen hiervan
 • Indien Area 077 hiertoe een wettelijke verplichting heeft

Bewaar termijn

Area 077 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.

 • Gegevens van minderjarige deelnemers 1 jaar
 • Gegevens van meerderjarige deelnemers 7 jaar
 • Gegevens mbt betalingen 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Area 077 deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Area 077 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Area 077 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@area077.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Area 077 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Area 077 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op. P. van Eck is de Functionaris Gegevensbescherming van Area 077 Hij is te bereiken via peter.vaneck@home.nl

AREA 077

Airsoft locatie

Baarlosestraat 325
5925 PM Venlo

Volg ons op Facebook Volg ons op Instagram Contact via Whatsapp